فریب زندگی اسلایسی را نخوریم

1397/08/09

اگر چه روانشناسان و علی‌الخصوص مجریان برنامه‌های انگیزشی تاکید دارند که نباید خودمان را با دیگران مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد این ویژگی در بسیاری از ما مشاهده می‌شود.