آشنایی با مفاهیم و محتوا گراف شبکه انتشار (قسمت اول)

آشنایی با مفاهیم و محتوا گراف شبکه انتشار (قسمت اول)

✳️گراف شبکه انتشار: گراف به صورت کلی دارای دو بخش اصلی می‌باشد: ⭕️گره‌ها یا Node ها که همان افراد حاضر در شبکه اجتماعی هستند. ⭕️ ارتباطات بین آنها یا همان Edge که نشان دهنده رابطه بین افراد در شبکه اجتماعی است. ✳️گراف زیر برای توئیتر انجام شده است. سه دسته دیتا با استفاده از دیتابیس … ادامه ی مطلب